02166747591-66753201

مشتریان محترم سفارش تولید و مونتاژ انواع کانکتور سیمدار و دسته سیم پذیرفته میشود

All Products
بله
آی دی سی نری بدون قفل 2.54 میلیمتر فلتخور

31500ریال