02166747591-66753201

مشتریان محترم سفارش تولید و مونتاژ انواع کانکتور سیمدار و دسته سیم پذیرفته میشود

All Products
بله
آی دی سی نری قفلدار 2.54 میلیمتر

49500ریال