محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

3

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

628

:کل بازدیدکنندگان

358697

نری و مادگی کابل فلت و فلت کابل >> BOX HEADER PITCH 2.00mm

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 500010YE1014BOX HEADER 10P ST 2.00MM
مشاهد جزئیات 550014YE1014BOX HEADER 14P ST 2.00MM
مشاهد جزئیات 600016YE1014BOX HEADER 16P ST 2.00MM
مشاهد جزئیات 700020YE1014BOX HEADER 20P ST 2.00MM
مشاهد جزئیات 800026YE1014BOX HEADER 26P ST 2.00MM
مشاهد جزئیات 1000030YE1014BOX HEADER 30P ST 2.00MM
مشاهد جزئیات 1000034YE1014BOX HEADER 34P ST 2.00MM
مشاهد جزئیات 1200040YE1014BOX HEADER 40P ST 2.00MM
مشاهد جزئیات 1200044YE1014BOX HEADER 44P ST 2.00MM
مشاهد جزئیات 1500050YE1014BOX HEADER 50P ST 2.00MM