محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

65

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

691

:کل بازدیدکنندگان

358760

نری و مادگی کابل فلت و فلت کابل >> IDC PITCH 2.00MM

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 400010YE1017IDC 10P 2.00MM
مشاهد جزئیات 500014YE1017IDC 14P 2.00MM
مشاهد جزئیات 600016YE1017IDC 16P 2.00MM
مشاهد جزئیات 700020YE1017IDC 20P 2.00MM
مشاهد جزئیات 800026YE1017IDC 26P 2.00MM
مشاهد جزئیات 1000030YE1017IDC 30P 2.00MM
مشاهد جزئیات 1000034YE1017IDC 34P 2.00MM
مشاهد جزئیات  40YE1017IDC 40P 2.00MM
مشاهد جزئیات 1200044YE1017IDC 44P 2.00MM
مشاهد جزئیات 1500050YE1017IDC 50P 2.00MM