محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

73

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

700

:کل بازدیدکنندگان

358769

کانکتورهای مینیاتوری. مخابراتی.پینگرد.پاور.پاور قفلدار. بین راهی.هوزینگ >> TJC8 هوزینگ-2.00mm

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 300 YE1071-01TJC8-Terminal-2.00mm
مشاهد جزئیات 1200022YE1071-01TJC8-1*22P-2.00mm
مشاهد جزئیات 1320044YE1071-01TJC8-2*22P-2.00mm