محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

88

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

715

:کل بازدیدکنندگان

358784

نری و مادگی کابل فلت و فلت کابل >> IDC PITCH 2.54MM

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 25006YE1016IDC 6P 2.54MM
مشاهد جزئیات 25008YE1016IDC 8P 2.54MM
مشاهد جزئیات 100010YE1016IDC 10P 2.54MM
مشاهد جزئیات 500012YE1016IDC 12P 2.54MM
مشاهد جزئیات 120014YE1016IDC 14P 2.54MM
مشاهد جزئیات 140016YE1016IDC 16P 2.54MM
مشاهد جزئیات 150020YE1016IDC 20P 2.54MM
مشاهد جزئیات 500024YE1016IDC 24P 2.54MM
مشاهد جزئیات 170026YE1016IDC 26P 2.54MM
مشاهد جزئیات 250030YE1016IDC 30P 2.54MM
مشاهد جزئیات 200034YE1016IDC 34P 2.54MM
مشاهد جزئیات 230040YE1016IDC 40P 2.54MM
مشاهد جزئیات 350050YE1016IDC 50P 2.54MM
مشاهد جزئیات 600060YE1016IDC 60P 2.54MM
مشاهد جزئیات 600064YE1016IDC 64P 2.54MM