محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

9

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

634

:کل بازدیدکنندگان

358703

نری و مادگی کابل فلت و فلت کابل >> Flat Cable Pitch 1.27mm

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 500010YE1057 Flat cable 10P 1.27MM
مشاهد جزئیات 700014YE1057 Flat cable 14P 1.27MM
مشاهد جزئیات 800016YE1057 Flat cable 16P 1.27MM
مشاهد جزئیات 1000020YE1057 Flat cable 20P 1.27MM
مشاهد جزئیات 1300026YE1057 Flat cable 26P 1.27MM
مشاهد جزئیات 1500030YE1057 Flat cable 30P 1.27MM
مشاهد جزئیات 1700034YE1057Flat cable 34P 1.27MM
مشاهد جزئیات 2000040YE1057 Flat cable 40P 1.27MM
مشاهد جزئیات 2500050YE1057 Flat cable 50P 1.27MM
مشاهد جزئیات 3600060YE1057 Flat cable 60P 1.27MM
مشاهد جزئیات 3900064YE1057 Flat cable 64P 1.27MM