محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

76

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

703

:کل بازدیدکنندگان

358772

دیل سوکت.کانکتور و کابل فلکسیبل.سوکت پی ال سی سی و زیف سوکت >> Dip Plug Series

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 400010YE1018 DIP PLUG NARROW 10P 2.54mm
مشاهد جزئیات  10YE1019 DIP PLUG WIDE 10P 2.54mm
مشاهد جزئیات 500014YE1018DIP PLUG NARROW 14P 2.54mm
مشاهد جزئیات  14YE1019DIP PLUG WIDE 14P 2.54mm
مشاهد جزئیات  16YE1019DIP PLUG WIDE 16P 2.54mm
مشاهد جزئیات 600016YE1018DIP PLUG NARROW 16P 2.54mm
مشاهد جزئیات  18YE1019DIP PLUG WIDE 18P 2.54mm
مشاهد جزئیات  20YE1019DIP PLUG WIDE 20P 2.54mm
مشاهد جزئیات 700020YE1018DIP PLUG NARROW 20P 2.54mm
مشاهد جزئیات  24YE1019DIP PLUG WIDE 24P 2.54mm
مشاهد جزئیات  26YE1018DIP PLUG NARROW 26P 2.54mm
مشاهد جزئیات  28YE1019DIP PLUG WIDE 28P 2.54mm
مشاهد جزئیات  34YE1018DIP PLUG NARROW 34P 2.54mm
مشاهد جزئیات  40YE1018DIP PLUG NARROW 40P 2.54mm
مشاهد جزئیات  40YE1019DIP PLUG WIDE 40P 2.54mm
مشاهد جزئیات 2000050YE1018DIP PLUG NARROW 50P 2.54mm
مشاهد جزئیات  60YE1018DIP PLUG NARROW 60P 2.54mm
مشاهد جزئیات  64YE1018DIP PLUG NARROW 64P 2.54mm