محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

44

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

670

:کل بازدیدکنندگان

358739

پینهدرهای نری و مادگی و جامپر >> Pin Header 1.00mm

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 3000050YE1031-17Pin Header 1.00mm 1*50 ST
مشاهد جزئیات  50YE1031-18Pin Header 1.00mm 1*50 ST Long
مشاهد جزئیات  50YE1031-19Pin Header 1.00mm 1*50 R/A
مشاهد جزئیات 60000100YE1031-20Pin Header 1.00mm 2*50 ST
مشاهد جزئیات  100YE1031-21 Pin Header 1.00mm 2*50 ST Long
مشاهد جزئیات  100YE1031-22Pin Header 1.00mm 2*50 R/A
مشاهد جزئیات 60000100YE1031-23Pin Header 1.00mm 2*50 SMT