محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

34

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

660

:کل بازدیدکنندگان

358729

پینهدرهای نری و مادگی و جامپر >> Female Header 2.54mm

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 800040YE1024Female Header 2.54mm 1*40 R/A
مشاهد جزئیات 1000040YE1002-01نظامی SIP IC SOCKET 2.54mm 1*40
مشاهد جزئیات 400040YE1023Female Header 2.54mm 1*40 ST
مشاهد جزئیات 3000040 Female Header 2.54mm 1*40 ST Long
مشاهد جزئیات 6500040YE1007نظامی SIP IC SOCKET 2.54mm Long 1*40
مشاهد جزئیات 4000080YE1023-15Female Header 2.54mm 2*40 SMT
مشاهد جزئیات 3000080YE1002-01نظامی SIP IC SOCKET 2.54mm 2*40
مشاهد جزئیات 430080YE1023Female Header 2.54mm 2*40 ST
مشاهد جزئیات 2000080YE1024Female Header 2.54mm 2*40 R/A
مشاهد جزئیات 6000080 Female Header 2.54mm 2*40 ST Long