محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

31

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

657

:کل بازدیدکنندگان

358726

پینهدرهای نری و مادگی و جامپر >> Female Header 2.00mm

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 1000040YE1026-01Female Header 2.00mm 1*40 ST
مشاهد جزئیات 1500040YE1026-02Female Header 2.00mm 1*40 R/A
مشاهد جزئیات  40YE1026-03Female Header 2.00mm 1*40 SMT
مشاهد جزئیات 1500080 YE1026-05Female Header 2.00mm 2*40 ST
مشاهد جزئیات 2500080YE1026-07Female Header 2.00mm 2*40 SMT
مشاهد جزئیات 3000080YE1026-13Female Header 2.00mm 2*40 R/A