محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

55

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

681

:کل بازدیدکنندگان

358750

پینهدرهای نری و مادگی و جامپر >> Female Header 1.27mm

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 1000040YE1065-01Female Header 1.27mm 1*40 ST
مشاهد جزئیات 1500040YE1065-02Female Header 1.27mm 1*40 SMT
مشاهد جزئیات 2000040 Female Header 1.27mm 1*40 R/A
مشاهد جزئیات 2000080YE1065-03Female Header 1.27mm 2*40 ST
مشاهد جزئیات 2500080YE1065-05Female Header 1.27mm 2*40 SMT
مشاهد جزئیات 4000080YE1065-14 Female Header 1.27mm 2*40 R/A