محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

67

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

693

:کل بازدیدکنندگان

358762

پینهدرهای نری و مادگی و جامپر >> Pin Header 2.00mm

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 500040YE1025-01Pin Header 2.00mm 1*40 ST
مشاهد جزئیات 700040YE1025-02Pin Header 2.00mm 1*40 R/A
مشاهد جزئیات  40YE1025-03Pin Header 2.00mm 1*40 SMT
مشاهد جزئیات 1000040 Pin Header 2.00mm 1*40 ST Long
مشاهد جزئیات 2000080 Pin Header 2.00mm 2*40 ST Long
مشاهد جزئیات 1000080YE1025-05Pin Header 2.00mm 2*40 ST
مشاهد جزئیات 1500080YE1025-06Pin Header 2.00mm 2*40 R/A
مشاهد جزئیات 2500080YE1025-08Pin Header 2.00mm 2*40 SMT