محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

37

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

663

:کل بازدیدکنندگان

358732

پینهدرهای نری و مادگی و جامپر >> Pin Header 1.27mm

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات 1000040YE1031-01Pin Header 1.27mm 1*40 ST
مشاهد جزئیات 1500040YE1031-02Pin Header 1.27mm 1*40 R/A
مشاهد جزئیات 1500040YE1031-03Pin Header 1.27mm 1*40 SMT
مشاهد جزئیات 1500040YE1031-04Pin Header 1.27mm 1*40 ST Long
مشاهد جزئیات 1500080YE1031-06Pin Header 1.27mm 2*40 ST
مشاهد جزئیات 3000080YE1031-07Pin Header 1.27mm 2*40 R/A
مشاهد جزئیات 2500080YE1031-08Pin Header 1.27mm 2*40 SMT
مشاهد جزئیات 2000080YE1031-11Pin Header 1.27mm 2*40 ST Long