محصولات

لیست محصولات

نام کاربری

رمز عبور

:بینندگان آنلاین

38

:کاربران آنلاین

:بازدیدکنندگان امروز

664

:کل بازدیدکنندگان

358733

سوکت آی سی >> IC SOCKET

فقط موجودها

کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد

مشاهده جزئیاتخریدعکس محصولقیمتتعداد پینمدلنام قطعه
مشاهد جزئیات  6YE1009 IC SOCKET 6P
مشاهد جزئیات  8YE1009 IC SOCKET 8P
مشاهد جزئیات  14YE1009 IC SOCKET 14P
مشاهد جزئیات  16YE1009 IC SOCKET 16P
مشاهد جزئیات  18YE1009 IC SOCKET 18P
مشاهد جزئیات  20YE1009 IC SOCKET 20P
مشاهد جزئیات  24YE1009 IC SOCKET 24P
مشاهد جزئیات  28YE1009 باریک IC SOCKET 28P
مشاهد جزئیات  28YE1009 پهن IC SOCKET 28P
مشاهد جزئیات  32YE1009 IC SOCKET 32P
مشاهد جزئیات  40YE1009 IC SOCKET 40P