کانکتور چیست؟
 
 
 
 

 
 
کانکتور (CONNECTOR) قطعاتی هستند که اغلب جهت اتصال قسمت های گوناگون مدارات به کار میروند.ریشه این کلمه  به معنای اتصال دهنده (CONNECT) هست وخود کانکتور یعنی ابزار اتصال دهنده.
ترمینال های برق  دارای نوعی از کانکتور های الکترونیکی هستند که در آن ها سیم ها توسط پیچ های ترمینال ها نگه داشته میشوند و در نههایت اتصال مورد نظر را برقرار میکنند.
این قطعات معمولا در جاهایی که ممکن است قطعی بوجود بیاید و یا متمایلیم تا به شکلی باشد  که بعدا اگریک بخشی از آن خراب شد آن را تعویض کنیم استفاده شود.ورودی های تغذیه ،محل اتصالات قطعات لوازم جانبی و بردهایی که نیازمند تعویض کردن هستند از این دست هستند
روش غیر ایمن و مرسوم در بین بسیاری از مردم برای اتصال دوسیم به یکدیگر رایج شده است این است  که قسمت فلزی دوسیم راروی هم گذاشته و روی آن را بانوار چسب میپوشانند بااین کار یک اتصال 100درصد غیرایمن درست میکنن که هم دوام زیادی ندارد و هم در شرایط مختلف باعت حوادث تلخ زیادی همچون  اتصالی در سیستم برق رسانی و آتش سوزی می شود . برای اتصال در کانکتور از کابل هم استفاده میشود.
کانکتور به صورت کلی به دودسته تقسیم میشود:
1- کانکتور استوانه ای
2- کانکتور مستطیلی
 کانکتورها در حوزه های مختلفی از جمله نفت وگاز،پزشکی،ریلی،خودرو،هوا و فضا و دریایی کاربرد دارد.