02166747591-66753201

مشتریان محترم سفارش تولید و مونتاژ انواع کانکتور سیمدار و دسته سیم پذیرفته میشود
در ضمن به دلیل نوسانات نرخ ارز امکان تغییر قیمت فاکتور پس از ثبت سفارش وجود دارد

All Products

LOADING IMAGES
بله
دی کانکتور روبردی رایت انگل

کانکتور به اتصالاتی میگویند که کابل رابه تجهیزات دیگر متصل میکند
کانکتورها براساس  سایز ونوع کابلی که برروی آن مونتاژ میشوند تقسیم بندی میشوند

60000ریال