02166747591-66753201

مشتریان محترم سفارش تولید و مونتاژ انواع کانکتور سیمدار و دسته سیم پذیرفته میشود
در ضمن به دلیل نوسانات نرخ ارز امکان تغییر قیمت فاکتور پس از ثبت سفارش وجود دارد

All Products

LOADING IMAGES
بله
کانکتور باطری

یکی از اتصالات رایج و مطمئن است. این کانکتور ها با قرارگرفتن داخل یکدیگر قطع و وصل کردن اتصالات را آسان تر می کنند

68000ریال