02166747591-66753201

مشتریان محترم خریدهای بالای 3.000.000 ریال بصورت رایگان ارسال میگردد

All Products

LOADING IMAGES
بله
FPC BOTTOM کانکتور

کانکتور FPC جهت اتصال   پین کابل فلت میباشد این کانکتور  FPC BOTTOMیعنی اتصال به سمت پایین میباشد.