02166747591-66753201

مشتریان محترم سفارش تولید و مونتاژ انواع کانکتور سیمدار و دسته سیم پذیرفته میشود
در ضمن به دلیل نوسانات نرخ ارز امکان تغییر قیمت فاکتور پس از ثبت سفارش وجود دارد

All Products

LOADING IMAGES
بله
FPC BOTTOM کانکتور

کانکتور FPC چهت اتصال کابل فلت میباشد و همچنین این کانکتور FPC BOTTOM است یعنی اتصال رو به پایین است.

80000ریال