02166747591-66753201

مشتریان محترم خریدهای بالای 3.000.000 ریال بصورت رایگان ارسال میگردد و درضمن مرجوعی و تعویض کالا حداکثر تا 7 روز از تاریخ فاکتور انجام میگردد(شامل خرید حضوری و تلفنی نمیباشد)

All Products
در یکتاالکترونیک انواع دی کانکتور روبردی رایت انگل صنعتی  وجود است. میتوانید خرید خوبی راداشته باشید.
این دی کانکتور از نظر جنسیت به صورت نری و مادگی می باشد و دارای زاویه 90 درجه می باشد ( رایت ) و شامل 9 پین ، 15 پین ، 25 پین، 37 پین ،50 پین می باشد .