02166747591-66753201

مشتریان محترم خریدهای بالای 3.000.000 ریال بصورت رایگان ارسال میگردد و درضمن مرجوعی و تعویض کالا حداکثر تا 7 روز از تاریخ فاکتور انجام میگردد(شامل خرید حضوری و تلفنی نمیباشد)

All Products
در یکتاالکترونیک انواع باکس هدر قفلدار PHL نری 2.54 میلیمتر فلتخور IDC موجود است. میتوانید خرید خوبی راداشته باشید.
باکس هدر قفلدار PHL  از نظر جنسیت نری میبشد و فاصله بین پین هاش 2.54 میلیمتر است .