02166747591-66753201

مشتریان محترم سفارش تولید و مونتاژ انواع کانکتور سیمدار و دسته سیم پذیرفته میشود
در ضمن به دلیل نوسانات نرخ ارز امکان تغییر قیمت فاکتور پس از ثبت سفارش وجود دارد

All Products
در یکتاالکترونیک انواع آی دی سی مادگی 1.27 میلیمترIDC فلتخور IDC موجود است. میتوانید خرید خوبی راداشته باشید.