02166747591-66753201

مشتریان محترم خریدهای بالای 3.000.000 ریال بصورت رایگان ارسال میگردد و درضمن مرجوعی و تعویض کالا حداکثر تا 7 روز از تاریخ فاکتور انجام میگردد(شامل خرید حضوری و تلفنی نمیباشد)

All Products
در یکتاالکترونیک انواع باکس هدر قفلدار PHL نری 2 میلیمتر  فلتخور موجود است. میتوانید خرید خوبی راداشته باشید. 
 این کانکتور به باکس هدر ضامن دار معروف و با فاصله پایه 2 میلیمتر و از نوع جنسیت نری می باشد این باکس هدر قفلدار از 10 پین تا 50 پین موجود می باشد .