02166747591-66753201

مشتریان محترم خریدهای بالای 3.000.000 ریال بصورت رایگان ارسال میگردد و درضمن مرجوعی و تعویض کالا حداکثر تا 7 روز از تاریخ فاکتور انجام میگردد(شامل خرید حضوری و تلفنی نمیباشد)

All Products
در یکتاالکترونیک انواع دی کانکتور روبردی صاف وجود است. میتوانید خرید خوبی راداشته باشید.
دی کانکتور روبردی صاف یا سوزنی از نظر جنسیت به صورت نر و ماده می باشد و از نظر کیفیت عادی و صنعتی تقسیم می شوند .