02166747591-66753201

مشتریان محترم خریدهای بالای 3.000.000 ریال بصورت رایگان ارسال میگردد و درضمن مرجوعی و تعویض کالا حداکثر تا 7 روز از تاریخ فاکتور انجام میگردد(شامل خرید حضوری و تلفنی نمیباشد)

All Products
در یکتاالکترونیک انواع دی کانکتورتایوانی کابلی DB موجود است. میتوانید خرید خوبی راداشته باشید.
دی کانکتور تایونی کابلی DB از نظر جنسیت به صورت نری و مادگی می باشد شامل 9 پین ، 15 پین ، 25 پین ، 37 پین ،50 پین می باشد .