02166747591-66753201

مشتریان محترم خریدهای بالای 3.000.000 ریال بصورت رایگان ارسال میگردد و درضمن مرجوعی و تعویض کالا حداکثر تا 7 روز از تاریخ فاکتور انجام میگردد(شامل خرید حضوری و تلفنی نمیباشد)

All Products
  در یکتا الکترونیک  انواع پین هدر2.54 میلیمتر ، موجود است که میتوانید خرید خوبی را تجربه کنید .
استفاده از این پین هدردر مدار های الکترونیکی اصولاً برای دستیبابی راحت تر به پایه های کوچیک قطعات و یا قابلت استفاده از سیم در  PCB هاست ، فاصله بین پین هاش 2.54 میلیمتری و به صورت صاف و رایت و نظامی و SMD و همچنین پایه بلند صاف و پایه بلند رایت موجود می باشد و از نظر جنسیت  دو نوع نر و ماده است .