02166747591-66753201

مشتریان محترم خریدهای بالای 3.000.000 ریال بصورت رایگان ارسال میگردد و درضمن مرجوعی و تعویض کالا حداکثر تا 7 روز از تاریخ فاکتور انجام میگردد(شامل خرید حضوری و تلفنی نمیباشد)

All Products
ازباکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت  IDCکاربرد دارد.
 
در یکتاالکترونیک انواع باکس هدر(PHL) قفلدار 2.54 میلیمتر موجود است. میتوانید خرید خوبی راداشته باشید.