02166747591-66753201

مشتریان محترم خریدهای بالای 3.000.000 ریال بصورت رایگان ارسال میگردد و درضمن مرجوعی و تعویض کالا حداکثر تا 7 روز از تاریخ فاکتور انجام میگردد(شامل خرید حضوری و تلفنی نمیباشد)

All Products
در فروشگاه یکتاالکترونیک میتوانید انواع دی کانکتوررا خریداری کنید. 

دی کانکتور(Dکانکتور) چیست؟

 
کانکتورDINفیبر نوری در 3مدل UPC، سینگل مد APCو ملتی کدAPCموجود می باشد و کاربرد آنها در شبکه های مخابراتی ،دوربینهای مدار بسته ، و شبکه های کامپیوتری WAN،LAN دستگاههای تست و صنعت همینطور سنسورهای پزشکی کاربرد دارد .
کانکتور هایDشامل دو یا چند ردیف موازی ازسوزن ویا سوکت احاطه شده به شکل فلزی و D  شکل هستند و یک سپرکه  نگهدارنده شکل کلی کانکتور می باشد.دی کانکتورها هم خانواده کانکتور هستند و از لحاظ جنسیت به دی کانکتور نری و دی کانکتور مادگی تقسیم میشوند.
دی کانکتورها حداقل 5نوع هستند:
1-لحیم کاری:برای لحیم کاری دستی مناسب هستند.
2-جابه جایی تماس عایق(IDC) :به استفاده کننده اجازه میدهد تا هرزمان بتوان بسیار سریع سوکت مورد نطر را مونتاژ نمود و قابلیت اتصال به کابل ها ی مختلف را در سر دیگر به ما میدهد.
3-چین چین و مو ج دار کردن تماس ها: تماس با مونتاژ شده با قراردادن سیم لخت پایان به حفره ای در عقب و سپس خود حفره با استفاده از ابزار ایجاد چین چین و موجدار کردن آن را به چنگ سیم محکم در بسیار ی از نقاط تماس است و سپس به اتصال که در آن به جای قفل قرار خواهد گرفت.
4-همراه با سنجاقPCB: به عنوان  اتصال در نظر گرفته شده اند تا مستقیما به تخته مدار چاپی متصل شوند. این اتصال دهنده ها غالبا با زاویه به PBCمی شوند.
5-سیم پیچیده شده:اتصالات با ابزار مخصوص در جای خود قرار می گیرند.این نوع اتصال معمولا در نمونه سازی استفاده میشوند.
 

 یکتا الکترونیک فروشگاه همیشه آنلاین در خدمت شما عزیزان