02166747591-66753201

مشتریان محترم خریدهای بالای 3.000.000 ریال بصورت رایگان ارسال میگردد

All Products
در فروشگاه یکتاالکترونیک میتوانید انواع دی کانکتوررا خریداری کنید. 

دی کانکتور(Dکانکتور) چیست؟

 
کانکتورDINفیبر نوری در 3مدل UPC، سینگل مد APCو ملتی کدAPCموجود می باشد و کاربرد آنها در شبکه های مخابراتی ،دوربینهای مدار بسته ، و شبکه های کامپیوتری WAN،LAN دستگاههای تست و صنعت همینطور سنسورهای پزشکی کاربرد دارد .
کانکتور هایDشامل دو یا چند ردیف موازی ازسوزن ویا سوکت احاطه شده به شکل فلزی و D  شکل هستند و یک سپرکه  نگهدارنده شکل کلی کانکتور می باشد.دی کانکتورها هم خانواده کانکتور هستند و از لحاظ جنسیت به دی کانکتور نری و دی کانکتور مادگی تقسیم میشوند.
دی کانکتورها حداقل 5نوع هستند:
1-لحیم کاری:برای لحیم کاری دستی مناسب هستند.
2-جابه جایی تماس عایق(IDC) :به استفاده کننده اجازه میدهد تا هرزمان بتوان بسیار سریع سوکت مورد نطر را مونتاژ نمود و قابلیت اتصال به کابل ها ی مختلف را در سر دیگر به ما میدهد.
3-چین چین و مو ج دار کردن تماس ها: تماس با مونتاژ شده با قراردادن سیم لخت پایان به حفره ای در عقب و سپس خود حفره با استفاده از ابزار ایجاد چین چین و موجدار کردن آن را به چنگ سیم محکم در بسیار ی از نقاط تماس است و سپس به اتصال که در آن به جای قفل قرار خواهد گرفت.
4-همراه با سنجاقPCB: به عنوان  اتصال در نظر گرفته شده اند تا مستقیما به تخته مدار چاپی متصل شوند. این اتصال دهنده ها غالبا با زاویه به PBCمی شوند.
5-سیم پیچیده شده:اتصالات با ابزار مخصوص در جای خود قرار می گیرند.این نوع اتصال معمولا در نمونه سازی استفاده میشوند.
 

 یکتا الکترونیک فروشگاه همیشه آنلاین در خدمت شما عزیزان