02166747591-66753201

مشتریان محترم خریدهای بالای 3.000.000 ریال بصورت رایگان ارسال میگردد

All Products

قوانین و مقررات


1- درصورت تایید پرداخت به هیچ عنوان جنس تعویض یا پس گرفته نمیشود .
2- کلیه فاکتورها بدون ارائه کد ملی و کد پستی محاسبه میگردد .
3- در صورت اتمام یا کسر موجودی فروشگاه یکتا الکترونیک میتواند جنس را از فاکتور حذف و یا کسر نموده و الباقی مبلغ را به مشتری بازگرداند.